VJEŽBA SA SKALAMA - 22.07.2011

© Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir