POVIJEST DRUŠTVATrogirani svoje “Dobrovoljne vatrogasce” osnivaju 1903. godine. Točan datum osnivanja nije ostao sačuvan, ali se iz pisanih kronika i naročito fotografija toga doba može sigurno utvrditi da je tijekom 1903. godine ono bilo osnovano i organizacijski postavljeno te da je na dan obilježavanja zaštitnika grada sv. Ivana, 14. studenog 1903. godine, sudjelovalo s ostalim trogirskim društvima u zajedničkoj procesiji.

Jedan od osnivača te prvi i dugogodišnji predsjednik bio je Pave Katalinić, čovjek za čije su ime vezani prvi koraci za omasovljenje i organizacijsko učvršćenje Društva.
Odmah po osnivanju DVD-a, ukazuje se potreba i za stručnim osposobljavanjem njegovih tek učlanjenih vatrogasaca. Pomoć stiže iz Splita jer je za to bio angažiran Ive Matutinović, instruktor iz DVD-a Split. Svojim radom brzo je osposobio vatrogasnu četu DVD-a Trogir za samostalne intervencije. DVD brzo stječe autoritet i simpatije građana pa su i nabavku prve vatrogasne opreme financirali sami stanovnici Trogira uz pomoć općine. Društvo postaje važan čimbenik društvenog života Trogira, već 1906. god. organizira se i prvi ples trogirskih vatrogasaca, a u lipnju 1912. god. vatrogasci dobivaju i svoju zastavu, danas pohranjenu u Muzeju grada Trogira.

Prava prekretnica u radu Drušva nastaje iza 1930. godine, nakon dvaju velikih požara: prvog 1927. godine, na zgradi predsjednika DVD-a, trgovca Josipa Pasinija, na gradskoj obali i drugog 1928. godine u samostanu sv. Križa u Arbaniji na otoku Čiovu. Nakon ovih događaja hitno se pristupilo nabavci nove opreme i to prve motorne štrcaljke "Magirus" pristigle iz Beča 1932. godine. Do početka Drugog svjetskog rata Društvo uspješno nabavlja još dvije motorne pumpe od kojih se jedna i danas nalazi u posjedu DVD-a.

Tijekom Drugog svjetskog rata, Trogir okupira talijanska vojska, a većina pučanstva, među kojima i članovi DVD-a, masovno se priklanja antifašističkom pokretu. Na ovakav stav i ponašanje trogirskih vatrogasaca, talijanske vlasti odgovorile su pljačkom i uništenjem čitave imovine Društva tako da je veći dio predratne arhive DVD-a bespovratno izgubljen..
Nakon završetka Drugog svjetskog rata, poduzimaju se hitne mjere za obnovu i Društvo se ubrzano razvija. Rukovođenje Društva preuzima Gajo Dekaris, a zapovjednišvo nad jedinicom Marin Buble. Vođeni geslom: “Jedan za sve, svi za jednoga”, vatrogasci obnavljaju staru te nabavljaju novu i suvremeniju opremu. DVD se omasovljuje i stručno osposobljava.

Prvih pedeset godina rada 1953. godine obilježava se veličanstvenom proslavom na gradskom trgu i velikom javnom vježbom na nekoliko zgrada na rivi. Tom prigodom u DVD dolazi i njegovo prvo navalno vozilo marke “Mercedes”. Nakon toga, rad Društva postepeno stagnira. Nova prekretnica u radu nazire se tek 1964. godine, kada dolazi do preseljenja u nove društvene prostorije obitelji Madirazza na otoku Čiovu. Ponovno se pristupa nabavci nove opreme, a vrhunac ovih aktivnosti nabavka je novog navalnog vozila marke TAM 5500 1967. godine; opremljenog, za tadašnje prilike, najmodernijom vatrogasnom opremom, što daje novi poticaj za rad preostalom članstvu.
Pravi preporod u radu proslava je 70. godišnjice osnutka Društva 1973. godine, kada je u Trogiru, pod vodstvom predsjednika DVD-a Lovre Rožića, priređeno 3. republičko vatrogasno natjecanje, a natjecateljska ekipa DVD-a Trogir osvaja visoko treće mjesto u ukupnom plasmanu. Od te godine pa sve do 1990., omladinske i seniorske ekipe DVD-a redovito sudjeluju na vatrogasnim natjecanjima, od općinskih do državnih i međunarodnih, na kojima postižu i zapažene rezultate.
Prigodom 80. godišnjice 1983. god. u Trogiru se osniva Samoupravna interesna zajednica (SIZ) za zaštitu od požara što se pokazuje vrlo korisnim za DVD. Tako se u Društvu u relativno kratkom vremenu nabavljaju četiri nova vatrogasna vozila te veća količina vatrogasne opreme. U to vrijeme na području tadašnje Općine Trogir osnivaju se DVD Seget Vranjica i DVD Marina kao i Vatrogasni savez Općine Trogir.

Nakon obilježavanja 80. godišnjice, 1983. godine, u relativno kratkom vremenu nabavlja se čak pet novih vatrogasnih vozila te veća količina vatrogasne opreme. Međutim, svaki daljnji napredak stalno je kočilo pitanje prikladnijih društvenih prostorija. Poduzimanjem nekoliko javnih manifestacija, u prvom redu već tradicionalnih godišnjih plesova, Društvo zalaganjem i radom prikuplja potrebna sredstva za otkup terena te 1987. postaje vlasnikom zemljišta na Balančanama za gradnju novog vatrogasnog doma. Do 1991. godine dobrovoljnim radom članova teren je očišćen i pripremljen za gradnju. U ožujku 1991., trogirski vatrogasci konačno polažu kamen temeljac za gradnju novog društvenog vatrogasnog doma. Međutim, iste godine u Hrvatskoj započinje Domovinski rat. Brojne teškoće koje je rat izazvao nisu zaustavile izgradnju vatrogasnog doma nego su je samo usporile, pa je dom ipak u većoj mjeri dovršen i svečano otvoren 1995. godine.
Osobito treba spomenuti i naglasiti doprinos Društva u Domovinskom ratu kada je DVD pružao pouzdanu logističku podršku oružanim postrojbama na bojišnici, gdje god i kad god je to zatrebalo. Na taj način i ovo Društvo dalo je svoj doprinos njegovu slavodobitnom vođenju i završetku, za što je dobilo i priznanja od nadležnih državnih institucija.

Na kraju posebno valja izdvojiti priznanja dobivena od Grada Trogira i njegovih građana i to: Nagradu Grada Trogira za 1973. god. i 1993. god. koja i danas krase vitrine Društva.

Današnjim radom i aktivnostima uspješno se nastavljaju tradicije nekadašnjih naraštaja trogirskih vatrogasaca i ustrajno se podiže razina osposobljenosti i interventne sposobnosti vatrogasne postrojbe, pa se DVD danas svrstava među najuspiješnije na području Splitsko-dalmatinske županije, pa i šire.Više slika pogledajte u GALERIJA

© Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir