Pokazno - taktička vježba "Trogir 110"


10.05.2013
Sukladno tradicionalnom obilježavanju “Svibnja – Mjeseca zaštite od požara”, DVD Trogir kao organizator vježbe, zajedno sa suorganizatorima DVD-om Seget Vranjica, DVD-om Marina, DVD-om Kaštel Gomilica i Osnovnom školom Petra Berislavića, organiziramo JAVNU POKAZNO - TAKTIČKU VJEŽBU i to dana 10. svibnja 2013. godine u Gradu Trogiru.

Objekt na kojem se izvodi prva vježba je Osnovna škola Petra Berislavića u Trogiru na rivi, Obala bana Berislavića 16. Druga vježba izvodi se također na trogirskoj rivi, Obala bana Berislavića.

Vrijeme održavanja vježbe je tajna, poznato je samo da će se vježba održati u jutarnjim satima, točnije za vrijeme trajanja prve školske smjene. Osnovna zamisao ove vježbe je praktično pokazati građanstvu Grada Trogira te ostalim posjetiteljima zajedničko gašenje požara, tehničke intervencije i kordinaciju upotrebe raspoložive vatrogasne opreme i sredstva u gašenju požara i spašavanju ljudi i materijalnih dobara. Samim time poboljšati spremnost osoblja škole i učenika u organiziranju evakuacije i spašavanja.

Odabrana lokacija, zgrada Osnovne škole "Petar Berislavić", izabrana je kao jedna od strateški značajnih objekata na području Grada Trogira, ali i temeljem vatrogasnog iskustva, gašenje i spašavanje iz takvog objekta predstavljalo bi kompleksan problem sa teškim posljedicama za Grad Trogir. Škola radi u dvije smjene (jutarnja i popodnevna) i u svakoj smjeni ima 310 - 330 učenika te po 20 - 30 osoblja škole. Druga vježba se odvija na rivi, simulacija prometne nesreće s teže povrjeđenim vozačem uklještenim u vozilu.

TAKTIČKI ZADATAK Vježba će se izvoditi od dojave o nastalom požaru, razvoja akcije evakuacije, gašenja i spašavanja pa sve do pospreme i prezentacije opreme tako da se pokaže sve potrebne radnje za uspješnu sanaciju prepostavljenog požara koji je nastao na navedenom objektu koji ugrožava materijalna dobra i ljudske živote, ali se uspješno sanira uz primjenu raspoložive tehnike, ljudstva i opreme te uključivanje svih odgovornih sudionika u slučaju takvog događaja.Pogledajte slike sa vježbe u GALERIJA.

© Dobrovoljno vatrogasno društvo Trogir